EĞİTİM..

Defterdarlığımız eğitim salonunda;

Defterdarlıklar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında belirlenen; KOS 1.5.3 kod no.lu Defterdarlık personeline defterdarlık birimlerinden hizmet alanlara adil ve eşit davranılması konusunda farkındalığı artırıcı eğitimi ile KOS 3.2.1 kod no.lu “Defterdarlıklarda yönetmeliği bulunmayan görevliler için mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini sağlamaya yönelik eğitimi” ,” Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Eğitimi Defterdar Vekili Seyit Şamil KADIOĞLU ve Personel Müdür Vekilimiz Orhan SEVİNÇ  tarafından 12 Aralık tarihinde verilmiştir.