7143 SAYILI KANUN ÖDEME SÜRESİ 28 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

7143 SAYILI VERGİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPILANDIRMADA ÖDEME SÜRESİ 28 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR
7143 SAYILI KANUN (VERGİ AFFI) KAPSAMINDAKİ YAPILANDIRMA İLE İLGİLİ SİİRT GÜRES CADDESİNE ASILAN AFİŞ