KURTALAN MALMÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ.

KURTALAN MALMÜDÜRLÜĞÜMÜZDEKİ PERSONEL VE MALMÜDÜRÜMÜZ DEFTERDARIMIZ MEHMET AKKAYA VE GELİR MÜDÜR V. ALİ SAVAŞ ALTUNÇ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ.