Taşınır Mal İhaleleri

Aşağıdaki dosya ekinde belirtildiği üzere 01 EVF 79 plakalı Mercedes Benz marka 2007 model çekici/kamyon için menkul mal satışının 27 Mayıs 2019 saat 14.00 da Siirt Valilik Binası 2. kat 233 nolu odada yapılacağı ilan olunur.

Ekler