Duyurular

DEFTERDARLIK PERSONELİNE İÇ KONTROL EĞİTİMİ VERİLDİ.

Siirt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görevli Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Fikret BAŞÇI tarafından Defterdarlık personelimize “İç Kontrol Eğitimi” verildi. Geçmişten günümüze iç kontrolün nasıl bir süreç izlediği günümüzde kurumların iç kontrolü nasıl sağladığı ve iç kontrol mekanizmasının önemine vurgu yapılan eğitim Defterdarlık personelimizin dikkatiyle gerçekleştirildi.

Defterdarlığımız müdür ve malmüdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen iç kontrol eğitimi ile ilgili olarak Defterdar V. Seyit Şamil KADIOĞLU Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Fikret BAŞÇI’ya teşekkür etti.

DEFTERDARLIK PERSONELİMİZE ETİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Siirt Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ÇELİK tarafından kurumumuz personeline etik haftası etkinlikleri kapsamında “ETİK EĞİTİMİ” verildi. Etik kavramının dünyada ve ülkemizde kullanımı ahlak kavramı ile karşılaştırılması ve memuriyet kavramı ile etik kavramının nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerine gerçekleştirilen eğitim Defterdarlığımız personeli tarafından memnuniyetle takip edildi.

Defterdarlığımız müdür ve mal müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etik eğitimi ile ilgili olarak Defterdar V. Seyit Şamil KADIOĞLU Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ÇELİK’e teşekkür etti.

DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI MALMÜDÜRLERİ İLE TOPLANTI YAPILDI.

Defterdarlığımız bünyesinde bulunan malmüdürleri ile malmüdürlüklerindeki iş ve işlemlerin durumu, personelin yapısı ve fiziki ortamın değerlendirilmesi hakkında fikir alışverişi yapılmış olup, Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın 2019 yılı tahakkuk tahsilat hedefleri hakkında bilgi verilerek toplantı gerçekleştirilmiştir.

PERSONELİMİZİN BAŞARISI

Defterdarlığımız Gelir Müdür V. Ali Savaş ALTUNÇ’un Siirt Üniversitesinin Kentin Sosyal ve Ekonomik Gelişimine Katkısı adlı kitabı yayınlanmıştır. Bu çalışmanın Siirt’imize ve bölgemize faydalı olmasını temenni ederken, Defterdarlığımız adına personelimize emeklerinin karşılığını sonuna kadar almasını ve başarılarının daim olmasını diliyoruz.

MALMÜDÜRLÜKLERİMİZ ZİYARETİ

DEFTERDARLIĞIMIZCA ERUH VE PERVARİ MALMÜDÜRLÜKLERİMİZ ZİYARET EDİLDİ.

ERUH MALMÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİMİZ.

DEFTERDAR V. SEYİT ŞAMİL KADIOĞLU, PERSONEL MÜDÜR V. ORHAN SEVİNÇ VE GELİR MÜDÜR V. ALİ SAVAŞ ALTUNÇ TARAFINDAN ERUH MALMÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ZİYARET EDİLDİ.

ERUH MALMÜDÜR V. MÜCAHİT DEMİR VE MAL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ZİYARET EDİLEREK İŞ VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ BİLGİ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNULDU.


PERVARİ MALMÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİMİZ.

DEFTERDAR V. SEYİT ŞAMİL KADIOĞLU, PERSONEL MÜDÜR V. ORHAN SEVİNÇ VE GELİR MÜDÜR V. ALİ SAVAŞ ALTUNÇ TARAFINDAN PERVARİ MALMÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ZİYARET EDİLDİ.

PERVARİ MALMÜDÜR V. ALAATTİN KARACA VE MALMÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ YENİ KAYMAKAMLIK BİNASINDA ZİYARET EDİLEREK İŞ VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ BİLGİ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNULDU.

ANDERA AVM’DE KİRA BEYANNAMESİ İÇİN STANT AÇILDI.

2018 VERGİLENDİRME DÖNEMİ İÇİN GMSİ(KİRA) BEYANI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPMAK, BEYANNAME VERME BİLİNCİ OLUŞTURMAK VE BEYANNAME ALMAK AMACIYLA ANDERA AVM’DE STANT AÇILDI.

SADECE MESKEN KİRA GELİRİNİZ VARSA…

 • 2018 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 4.400 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.
 • 2018 yılı için 4.400 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.
 • Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
 • Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.
 • Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamayacakları gibi bu sistemden de faydalanamazlar.
 • Mesken kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler. Fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.
 • Götürü gider yöntemini seçenlerin mesken kira gelirinden 4.400 TL istisna düşüldükten sonra %15 oranında indirim uygulanır.
 • Gerçek gider yöntemini seçenler sahibi bulunduğu konutu kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2018 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabileceklerdir.
 • Gerçek gider yöntemini seçenler kiraya verdikleri mesken için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilirler.
 • Gerçek gider yöntemini seçenler sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5’i tutarında gider olarak gösterebilirler.
 • Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
 • Mükellefler 01/01/2018-31/12/2018 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 2019 yılı mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
 • Mesken kirası elde edip beyan vermeyen veya eksik beyan edenler 4.400 TL lik istisnadan yararlanamazlar.
 • 2018 yılı içerisinde 4.400 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 120.000 TL’yi geçmesi halinde 4.400 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

SADECE İŞ YERİ KİRA GELİRİNİZ VARSA…

 • 2018 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam işyeri kira geliri 34.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.
 • Sadece işyeri kirası elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar bu sistemden yararlanamazlar.
 • Bir işyerine birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu işyerinden elde edilen kira gelirden her bir ortağın hissesine düşen kira gelirinin 34.000 TL tutarı aşması halinde ayrı ayrı beyanname vermek zorundadırlar.
 • İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.
 • Götürü gider yöntemini seçenlerin işyeri kira gelirinden %15 oranında indirim uygulanır.
 • Kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5’i tutarında indirim sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamayacaktır.
 • Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
 • Mükellefler 01/01/2018-31/12/2018 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 2019 yılı mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
 • İşyerlerini Basit Usul’e tabi mükelleflere kiraya verenlerin 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında elde ettikleri kira gelirleri 1.800 TL yi geçiyorsa GMSİ-Kira Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

HEM MESKEN HEMDE İŞ YERİ KİRA GELİRİNİZ VARSA…

 • Mesken kira gelirinin 4.400 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2018 yıl için 34.000 TL’yi aşması halinde mesken ve işyeri için beyanname verilmesi gerekmektedir.
 • Mesken kira gelirinin 4.400 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2018 yıl için 34.000 TL’yi aşmaması halinde ise işyeri kira geliri beyan edilmeyip sadece mesken kira geliri beyan edilecektir.
 • Eğer mesken kira geliri 4.400 TL istisna tutarının altında ise mesken kira geliri toplama dahil edilmeyecektir.
 • İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.
 • Götürü gider yönteminin seçilmesi halinde 4.400 TL mesken istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %15 oranında indirim uygulanır.
 • Kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5’i tutarında indirim sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamayacaktır.
 • Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
 • Mükellefler 01/01/2018-31/12/2018 dönemine ait beyana tabi kira gelirlerini 2019 yılı mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
 • İşyerlerini Basit Usul’e tabi mükelleflere kiraya verenlerin 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında elde ettikleri kira gelirleri 1.800 TL yi geçiyorsa GMSİ-Kira Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

30. VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİMİZ


25 ŞUBAT- 3 MART 2019 TARİHLERİ ARASINDA 30’UNCUSUNU KUTLADIĞIMIZ VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DEFTERDARLIĞIMIZ BÜNYESİNDE İLİMİZDEKİ RESMİ KURUMLAR, BAZI ESNAFLAR VE OKULLAR ZİYARET EDİLEREK VERGİ BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK ADINA KONUŞMA VE BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR.AYRICA İLİMİZDEKİ BAZI OKULLARIN ÖĞRENCİLERİ DE KURUMUMUZU ZİYARETE GELMİŞLERDİR.

“30. VERGİ HAFTASI” KUTLAMALARI KAPSAMINDA CUMHURİYET MEYDANINDA ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK BIRAKILARAK İSTİKLAL MARŞI-OKUNDU VE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU.

SİİRT DEFTERDAR VEKİLİ SEYİT ŞAMİL KADIOĞLU TARAFINDAN ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK BIRAKILDI.


30.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İLİMİZDEKİ RESMİ KURUMLAR ZİYARET EDİLMİŞTİR.

SİİRT VALİ YARDIMCISI SAYIN ZİHNİ YILDIZHAN’IN MAKAMI DEFTERDARIMIZ VE MÜDÜRLERİMİZ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SAYIN PROF.DR MURAT ERMAN’IN MAKAMI DEFTERDARIMIZ VE MÜDÜRLERİMİZ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ.
SİİRT İLİMİZDE BULUNAN RESMİ KURUM MÜDÜRLERİ VE TEMSİLCİLERİ VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ZİYARET EDİLDİ.


30.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İLİMİZDEKİ ESNAF SANATKARLAR ODASI BAŞKANI VE SMMM ODASI SİİRT TEMSİLCİSİ VE BATMAN TİCARET BORSASI SİİRT TEMSİLCİSİ ZİYARET EDİLDİ.


30.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SİİRT ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ DERNEKLER FEDERASYON BAŞKANLIĞI ZİYARET EDİLDİ.


30.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İLİMİZDEKİ BAZI OKULLAR KURUMUMUZU ZİYARET ETTİ.


30.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VERGİ BİLİNCİNİ ÖĞRENCİLERDE OLUŞTURMAK VE GELİŞTİRMEK ADINA ALPARSLAN İLKOKULU, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS İLKOKULU VE MEVLANA İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ KURUMUMUZA DAVET EDİLDİ.30.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İLİMİZDEKİ BAZI OKULLAR ZİYARET EDİLDİ.


30.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VERGİ BİLİNCİNİ ÖĞRENCİLERDE OLUŞTURMAK VE GELİŞTİRMEK ADINA FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU, ATATÜRK ORTAOKULU,75. YIL ORTAOKULU, İBNİ SİNA ORTAOKULU, FATİH ORTAOKULU, SİİRT İMAM HATİP ORTAOKULU VE AKTAŞ KÖYÜ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ KURUMUMUZCA ZİYARET EDİLDİ.


30.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SİİRT İLİMİZDEKİ BAZI ESNAFLAR ZİYARET EDİLDİ.


30.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DEFTERDARLIK PERSONELİMİZE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ VERİLDİ.Müdürler Toplantısı..

Defterdar Vekilimiz Seyit Şamil KADIOĞLU  Başkanlığında, 13.12.2018 tarihinde Defterdarlık toplantı salonunda daire müdürleri ve İlçe Malmüdürleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Personel Müdür Vekilimiz Orhan SEVİNÇ’in de hazır bulunduğu toplantıda bilgi alışverişi, beklenti ve temenniler dile getirildi.