Malmüdürü Vekili : Cevher ÖZDEMİR
Telefon : (0484) 311 22 68
Belgegeçer: (0484)  311 20 30
Adres : Eruh Malmüdürlüğü Eruh /SİİRT