Vali Yardımcımızın Ziyareti

29. Vergi Haftası kapsamında Vali Yardımcısı Aziz Onur AYDIN Defterdar Vekili Ömer ENGİN’i makamında ziyaret ettiler.