Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Müdür Vekili : Adullah KILIÇ
Belgegeçer: 0 (484) 223 23 89
Telefon: 0 (484) 223 10 40 Dahili : 230
Adres: Siirt Valiliği Kooperatif Mahallesi, Hükümet Bulvarı caddesi 100/a, 56100 Merkez/Siirt

1971 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğdu. 2008 yılında Eskişehir Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye bölümünden mezun oldu.2000 yılında Mardin’in Kızıltepe ilçesi Vergi Dairesi Müdürlüğünde göreve başladı. 2001 yılında Nusaybin Vergi Dairesine naklen atandı.2010 yılında Gelir Uzmanlığı Sınavını kazanarak Nusaybin Vergi Dairesinde Gelir Uzmanı olarak görevine devam etti. 2013 yılında Isparta Davraz Vergi Dairesine naklen atandı. 2014 yılında Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığını kazanarak Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı Gökalp Vergi Dairesine Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2019 yılında Siirt Vergi Dairesi Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atandı.Siirt Defterdarlığında Müdür Yardımcılığının yanında Gelir Müdürlüğüne vekaleten görevlendirilmiştir.