Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

 

Siirt Defterdarlığının Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Bakanlıkça belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda; kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, Devlet mallarını belirlenen politika ve hedeflere uygun biçimde ve işbirliği halinde idare ederek, muhakemat ve hukuk danışmanlığı hizmetleri ile müşteri ve çalışanların memnuniyetini karşılamak ve kaliteli hizmet sunmaktır.

Vizyonu;

 Uygulamada fark yaratan, harcamalarda, yönetmede ve hukuk danışmanlığında yasal çerçevede hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmetler sunan, örnek gösterilen Defterdarlık olmaktır.