Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Eğitim

DEFTERDARLIĞIMIZ PERSONELİNE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SEMİNERİ VERİLDİ.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ PDR ZEYNEP DAMAR VE SOSYOLOG ÖMER UZUN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SEMİNERDE, ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUATTA KADIN HAKLARI VE KADINA ŞİDDETE YÖNELİK DÜZENLEMELERE YER VERİLEREK ÜLKEMİZDE KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YAPILAN ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER HAKKINDA PERSONELİMİZE BİLGİ VERİLMİŞTİR

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONULU SEMİNERDE TÜRKİYE’DE KADINA ŞİDDETİN İSTATİSTİK BİLGİLERİ VERİLEREK KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YAPILMASI GEREKENLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.

DEFTERDARLIK PERSONELİNE İÇ KONTROL EĞİTİMİ VERİLDİ.

Siirt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görevli Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Fikret BAŞÇI tarafından Defterdarlık personelimize “İç Kontrol Eğitimi” verildi. Geçmişten günümüze iç kontrolün nasıl bir süreç izlediği günümüzde kurumların iç kontrolü nasıl sağladığı ve iç kontrol mekanizmasının önemine vurgu yapılan eğitim Defterdarlık personelimizin dikkatiyle gerçekleştirildi.

Defterdarlığımız müdür ve malmüdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen iç kontrol eğitimi ile ilgili olarak Defterdar V. Seyit Şamil KADIOĞLU Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Fikret BAŞÇI’ya teşekkür etti.

DEFTERDARLIK PERSONELİMİZE ETİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Siirt Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ÇELİK tarafından kurumumuz personeline etik haftası etkinlikleri kapsamında “ETİK EĞİTİMİ” verildi. Etik kavramının dünyada ve ülkemizde kullanımı ahlak kavramı ile karşılaştırılması ve memuriyet kavramı ile etik kavramının nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerine gerçekleştirilen eğitim Defterdarlığımız personeli tarafından memnuniyetle takip edildi.

Defterdarlığımız müdür ve mal müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etik eğitimi ile ilgili olarak Defterdar V. Seyit Şamil KADIOĞLU Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ÇELİK’e teşekkür etti.

PERSONELİMİZİN BAŞARISI

Defterdarlığımız Gelir Müdür V. Ali Savaş ALTUNÇ’un Siirt Üniversitesinin Kentin Sosyal ve Ekonomik Gelişimine Katkısı adlı kitabı yayınlanmıştır. Bu çalışmanın Siirt’imize ve bölgemize faydalı olmasını temenni ederken, Defterdarlığımız adına personelimize emeklerinin karşılığını sonuna kadar almasını ve başarılarının daim olmasını diliyoruz.