Malmüdürü Vekili : Mete KOCAOĞLU
Telefon : (0484) 461 22 47
Belgegeçer: (0484) 461 22 15
Adres : Tillo Malmüdürlüğü Tillo/SİİRT