Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Mustafa Yılmaz ŞİMŞEK

1978 Yılında Çorum’un Bayat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bayat’ta tamamladı.

Devlet memurluğuna 1997- 1998 eğitim ve öğretim döneminde Çorum’un Bayat ilçesinde Tevekli İÖO’nda öğretmen (Müdür Vekili) olarak başladı. 1998- 1999 eğitim ve öğretim döneminde ise Karakaya İÖO’nda öğretmen (Müdür Vekili) olarak görevine devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığına ise 1998 yılında Kastamonu Hanönü Malmüdürlüğü’nde Milli Emlak Memuru olarak başladı.

2000 yılında İşletme Fakültesinden mezun oldu.

2006 yılında Maliye Bakanlığı Ankara Mesleki Eğitim Kursu Gider Bölümünden mezun oldu.

2007 yılında yapılan Saymanlık Müdür Yardımcılığını sınavını birincilikle kazanarak Amasya Hamamözü İlçesine Saymanlık Müdür Yardımcısı olarak atandı. Burada 4 yıl Malmüdürü Vekili olarak görev yaptı.

2010 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan sınav neticesinde Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Muhasebe Hizmetlerini yerine getirme yetkisi veren Muhasebe Yetkilisi Sertifikasını aldı.

Ocak 2012’de Denizli İli Çal İlçesine Malmüdürü olarak atandı. Burada yaklaşık 5 yıl Malmüdürü olarak görev yaptı.

2015-2016 yıllarında yapılan Defterdar Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavını birincilikle kazanarak 2016 yılında Ordu İline Defterdar Yardımcısı olarak atandı.
13.06.2016-28.02.2017 tarihleri arası yaklaşık 9 ay gibi bir süre Ordu Defterdarlığı görevini vekaleten (Defterdar Vekili) yürüttü. Akabinde 2019 yılında Artvin Defterdarlığına Defterdar Vekili olarak atanarak 2022 – Nisan ayına kadar görev yaptı.

Diksiyon ve Topluluk Önünde Konuşma Becerileri, EVDO, KDV, MEOP II-Uygulama Programları ve 2/B Uygulamaları, KBS uygulamaları ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, KEOS ve Mükelleflerle İletişim Teknikleri vb eğitimlerine katıldı.

Muhtelif dönemlerde Vali ve Kaymakamlar tarafından başarı, üstün başarı ve aylıkla ödül ile taltif edildi.

Hazineye intikal eden taşınır mallarının “etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması” amacıyla İl Defterdarlıklarına bağlı “Defterdarlık Taşınır Mallar Tasfiye Müdürlüğü Kurulması ve Taşınır Mallar Satış İşlemleri” konulu proje çalışmasında bulundu.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dalında Yüksek Lisans yaptı.

09 Nisan 2022 tarihli ve 31806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/137 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İlimize Defterdar olarak atanarak 22/04/2022 tarihinde göreve başladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.


ALDIĞI ÖDÜLLER:


1 Aylıkla Ödüllendirme (Vali)

1 Üstün Başarı Belgesi (Vali)

1 Başarı Belgesi (Vali)

1 Başarı Belgesi (Vali)

3 Başarı Belgesi (Kaymakam)